Ana Sayfa / Taş Duvar / KOCAELİ TAŞ DUVAR İSTİNAT DUVAR UYGULAMALARI

KOCAELİ TAŞ DUVAR İSTİNAT DUVAR UYGULAMALARI

KOCAELİ TAŞ DUVAR İSTİNAT DUVAR UYGULAMALARI

Kocaelide taş duvar yapan firmalar,kocaeli taş duvar işçilikleri,kocaelide malzeme ve işçilikli taş duvar fiyatları,taş duvar yapan ustalar,taş duvar yapan şirketler,taş duvar çeşitleri,taş duvar taş çeşitleri,taş duvarda kullanılan taşlar,taş duvar yapım teknikleri,taş duvar şartnamesi

TAŞ DUVAR TÜRLERİ KOCAELİDE TAŞ DUVAR UYGULAMALARI   TAŞ KAPLAMALAR TAŞ KAPLAMA DEKORASYONLARI GÖKSALLAR İNŞAAT VE TAŞ DUVAR UYGULAMALARI Taş duvar türleri

  • 1. Moloz Taş Duvarlar
  • 2. Kaba Yonu Taş Duvarlar
  • 3. İnce Yonu Taş Duvarlar
  • 4. Kesme Taş Duvarlar

Moloz Taş Duvarlar: Taş ocağından çıkartılan taşların hiçbir işlem yapılmadan kullanılmasıyla oluşturulan duvar türüdür (Şekil VI.6.). Harçsız moloz taş duvar (kuru duvar): Yük taşımayan bahçe ve çevre duvarları istinat duvarları fosseptik ve su kuyusu duvarları ile ağırlık duvarlarında uygulanır. Harçlı moloz taş duvar: Temel, bodrum ve normal kat duvarlarında, çevre ve istinat duvarlarında uygulanır. Moloz taş duvarlarda genel yapım kuralları şunlardır: – 1 m2 duvar yüzeyinde 15 ten fazla taş bulunmamalı, eşit aralıklarla dağıtılmış en az iki bağlantı (kenet) taşı olmalıdır. –

Taş kalınlıkları 15 cm.den fazla olmalıdır – Taş sıralarının üzerleri harçla tesviye edilerek düzeltilmelidir – Taşların duvar içinde kalan tüm yüzeyleri harçla sarılmış olmalı duvar yüzü sıvanacaksa köşeler ve kapı-pencere yanları tuğlayla örülmelidir – Derz kalınlığı en fazla 4.00 cm. olmalı, oturtulan taşlar yerlerinden oynatılmamalı, bu yapılmışsa taş kaldırılıp yeniden temizlenip harç konulduktan sonra taş ıslatılıp yerine yerleştirilmelidir –

Taş yüzeyleri mümkün olduğunca birbirine dik ve görünen yüzeye dik 5.00 cm.lik kısmı düzeltilmiş olmalı, çukurluklar olmamalıdır. İç yüzeylerde derz kalınlığı 3.00 cm. yi geçmemelidir. Kaba Yonu Taş Duvarlar: Yüzeyi sıvanmayacak cephe duvarları ile çevre ve istinat duvarlarında uygulanır.

Kaba Yonu taş duvarlarda genel yapım kuralları şunlardır: – Taşların yatak ve yan yüzeyleri murç ya da tarakla görünen yüzeyine dik olarak en az 15.00 cm. düzeltilmeli gerekirse taşın görünen yüzey çevresinde 2.00 cm. eninde düz kalemle tesviye çerçevesi yapılmalıdır. –

Cepheden görünen yüzey kabarıklıkları 3.00 cm.yi geçmemeli, boyut olarak taşların yüksekliği 20 genişliği 30 derinliği de 25 cm. civarında olmalıdır – Derz kalınlığı en çok 2.00 cm. olmalıdır. Taş sıraları arasındaki yükseklik farkı 1 / 5 i geçmemeli düşey derz aralarındaki uzaklık en az 10.00 cm. olmalıdır –

Moloz taş duvarlardaki gibi yatay veya karışık derzli yapılabilen kaba yonu taş duvarların görünen yüzlerindeki çerçeve içleri kabarık bırakılırsa buna “Sıklop Duvar” denilir. İnce Yonu Taş Duvarlar: İşçilik ve maliyetinin yüksek olmasının yanısıra estetik bakımdan güzel görünüş için bina cephelerinde uygulanan duvar türüdür (Şekil VI.9.). İnce Yonu taş duvarlarda genel yapım kuralları şunlardır:

– İnce yonu taşların yatak ve yan yüzleri 15.00 cm. derinliğe kadar düzgün ve keskin doğrular şeklinde gönyesinde tesviye edilmelidir – Taş ların en küçük kenarı 20.00 cm.den az olmamalı,15.00 cm. derinliğe kadar kesit daralması ve görünen yüzeylerde çukurluk bulunmamalıdır.

Görünen yüzeyler ya düz olmalı ya da en çok 2.00 cm. çıkıntılı “Sıklop Duvar” olmalıdır – Derz kalınlığı, duvar boyunca 1.50 cm.yi geçmemeli taşlar duvarla iyi bağlantı yapmalıdır – İki taş sırası arasındaki yükseklik farkı en çok 2.00 cm., en kalın ve en ince taş sıraları arasındaki fark da 4.00 cm.yi geçmemelidir – Düşey derzler arasındaki uzaklık 10.00 cm.den fazla olmalıdır. Kesme Taş Duvarlar: Bu tip duvarlar iki şekilde uygulanırlar: Kesme Blok Taş Duvarlar:

Oldukça az görülen, işçiliği pahalı, derz kalınlıkları 1.00 cm.yi geçmeyen, derinlikleri duvar kalınlıklarına eşit, birbirlerine geçmeli ya da metal bağlantı gereçleriyle bağlanan ve el araçlarıyla, makinelerle kesilerek işlenen duvarlardır. Kesme Blok Kaplama Taş Duvarlar: Arkalarındaki kârgir duvarlarla birlikte örülen kenarları düzgün ve gönyesinde kesilerek uygulanan ve işçiliği kesme-blok taş duvarlardakinin aynisi olan yapımı pahalı duvar tipidir. Bunlarda da taş kalınlık ve yükseklikleri 15.00 cm.den fazla iki derz arası 10.00 cm. den çok olmalıdır.

Özellikle ön cephe kaplamalarında kullanıldıkları için stabilite açısından üst üste gelen taşlar saplamalarla yan yana gelen taşlar da düz ve çatal kenetlerle iyice bağlanmalıdır. İnce yonu ve kesme taş duvarlarla ilgili şekiller aşağıda verilmiştir. Ateş Bacaları Kalorifer soba şömine ve fabrika ocak ve kazanlarında yanan kati sıvı ya da gaz yakıtların dumanını diş atmosfere atmak için yapılan kısımlardır. Ateş bacalarında genellikle tuğla pişirilmiş kil künk beton künk ve büzler ile özel baca blokları kullanılmaktadır

 

About Editor

Hizmet İçin Ara