Ana Sayfa / Kocaeli inşaat / Taahhüt Şeklinde Yapılan İnşaatlar
Kocaeli inşaat Yapımı
Kocaeli inşaat Yapımı

Taahhüt Şeklinde Yapılan İnşaatlar

İnşaat sektörü, birçok iş koluna istihdam sağlayan lokomotif bir sektördür. Bu kapsamda çok
sayıda yasa, yönetmelik, genelge ve tebliğ çıkarılmış olup, özellik arzeden konular açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. İnşaat kavramı hukuk
sistemi içinde değişik şekillerde tanımlandığı için
başta inşaatın tanımı, çeşitleri ve yapım usulleri
konuları öne çıkmaktadır. Bu çalışmada belirtilen konular ayrıntılı bir şekilde ele alınacak ve
açıklanacaktır.

2- İNŞAATIN TANIMI

Hukuk sistemi içerisindeki çeşitli kanunlarda
inşaat kavramına değişik şekillerde değinilmiştir.
818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 355-371. maddesinde “imal” kavramının tanımı yapılmıştır. Bu
tanıma göre bina, yol, köprü yapımı, kanal açılması, makine, alet, mobilya yapılması, elektrik
tesisatının yaptırılması, gemi, ilaç yapımı, elbise
ve başlıca giyim eşyalarının dikimi gibi uğraşlar
imalat olarak ifade edilmiştir.
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre inşaat
ve imalat; arazi ile birleştirilmiş malzeme ve emek
sarfı ile imal, inşa veya tanzim edilmiş şeylerdir.
Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. maddesinde yapı tabirine yer verilmiş ve yapı, karada
ve suda daimi ve geçici, resmi ve özel, yer altı ve
yer üstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesisler
olarak tanımlanmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4. maddesinde yapım; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, altyapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali,
rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile
benzeri yapım işleri şeklinde ifade edilmiştir.

3- İNŞAATIN ÇEŞİTLERİ
Medeni Kanun kapsamında inşaatı menkul inşaat ve menkul olmayan (taşınmaz) inşaat olmak
üzere ikili bir ayrımda incelemek mümkündür.

3.1- Menkul İnşaat

Sürekli kalmak amacı olmaksızın belirli bir
hizmete ayrılmak üzere meydana getirilen inşaattır. Menkul inşaatlara örnek olarak barakalar,
yazlık sinema ve tiyatro sahneleri, panayırlarda
inşa olunan tezgahlar, bayramlar ve törenler nedeniyle inşa olunan tribünler gösterilebilir. Bu tür
inşaatların tapu siciline kaydı gerekmez.

3.2- Menkul Olmayan (Taşınmaz)

İnşaat İnsan eliyle toprağa bağlı olarak sürekli kalmak üzere meydana getirilen ve ekonomik değer
taşıyan varlıklardır. Bu tür inşaatlara yollar, köprüler, binalar, meydanlar örnek olarak verilebilir.
Taşınmaz mallar grubuna giren inşaatlar, özellikleri ve yapımındaki uzmanlık ve teknik nedenlerden dolayı üç grupta toplanabilir6 7:
1. Konutlar: Ev, apartman vb.
2. Ticari, sınai, sosyal ve kültürel yapılar: İşyeri, fabrika binası ve ek tesisleri, otel, hastane,
okul vb.
3. Özel uzmanlık isteyen inşaatlar: Yol, köprü, baraj, liman, hava alanı vb.

4.2- Taahhüt Şeklinde Yapılan İnşaatlar

Taahhüt, kendi nam ve hesabına gerçek ve tüzel kişilere karşı, sözleşmeli veya sözleşmesiz
olarak bir işin yapılmasını veya bir malın teslimini üstlenmektir*.
Taahhüt şeklinde yapılan inşaatlar kamuya
yapılabileceği gibi özel sektör firma ve kişilerine
de yapılabilir. Özel sektör işlerinde işin ne şekilde ihale edileceğine ve kime verileceğine ilişkin
konulmuş kurallar bulunmamaktadır. Ancak kamuya ait inşaat işlerinin yaptırılması Kamu İhale
Kanunu’na tabidir. İhale usulleri Kamu İhale Kanunu’nun ikinci kısmının birinci bölümünde düzenlenmiştir. Kanun’un 18. maddesinde idarelerce mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde uygulanacak usuller’0

Check Also

Kocaeli Ahşap Kaplı Ferforje Bahçe Kapıları :0262 606 0767

Kocaeli Ahşap Kaplı Ferforje Bahçe Kapıları, Kocaeli ve İzmit Bölgesinde Ferforje bahçe kapıları Lazer kesim …

TAŞ DUVAR YAPIMINDA  UYULACAK KURALLAR

Duvar kalınlıkları 50 cm den az alınmamalı. ​ Derzler 3 cm den kalın olmamalı. ​ Duvar, aralıkları …

İzmit taş ocakları taş fiyatı

İzmit taş duvar firması 0262 606 0767

İzmit taş duvar firması İzmit’de taş  duvar , istinat duvarları, bahçe taş duvarları, bina ve …

inşaat-birim-fiyatları

İnşaat Yapım Fiyatları Ne Kadardır

İnşaat yapımında inşaat fiyatlarını etkileyen bazı faktörler vardır. Bunların başında da inşaatın yapı türü gelmektedir. …

Kocaeli Makine ile hafriyat ve kazı

Kanal kazma Kanal genişliğine uygun kepçe takılır ve paletler kazılacak kanala paralel ayarlanarak verimli kazma …

ÜST YAPI İNŞAAT MÜTEAHHİTLİĞİ HİZMETLERİMİZ

ÜST YAPI İNŞAAT MÜTEAHHİTLİĞİ HİZMETLERİMİZ Aşağıdaki inşaat yapım işlerimiz için firmamızdan anahtar teslimi yada kısmi …

İnşaat Yapım Fiyatları

İnşaat Yapım Fiyatları İnşaat Yapım Fiyatları için lütfen bize ulaşın İnşaat Yapım Fiyatları Projenize, temel …

inşaata başlarken takip edilmesi gerekenler

İnşaat’a Başlarken

İnşaat prosedürleri, teknik hizmetler ve yapım zinciri detayları İnşaat, baştan sona yüzlerce prosedür gereken bir …

İnşaat Kereste Fiyatları 2018 güncel listesi 

İnşaat Kereste Fiyatları 2018 güncel listesi sitemiz editörlerince gerekli piyasa araştırmaları yapılarak siz değerli takipçilerimizin bilgisine …

2018 Yılı Çimento Fiyatları

Call Now ButtonHizmet İçin Ara