BİNALARDA YAĞMUR SUYU KULLANIMI

Yeni yapı planlamasında yağmur suyu toplayıcı depolar düşünülmüştür. Eve veya bahçeye sonradan ilave edilebilen bir donanımdır. Bahçe sulaması bakımından depolama ihtiyacı şöyledir : Her bir tek aile mesken konutu için takribi 5000 litre. Bahçe sulaması için oran ise, depolama miktarına, bahçe yüzeyine, yıllık yağış miktarına, tavan yüzeyine ve mecra oranına göre değişir. Ev suyu kullanımında kişilerin sayısı ve kullanım alanı göz önünde bulundurulmalıdır. Vasati su kullanımı kişi başına her gün 5 lt içmeye/yemek pişrmeye, 10 lt temizlenmeye, 40 lt banyo yapmaya, 10 lt vücut temizliğine = 65 lt içme suyu, 18 lt çamaşır, diğerleri için = 75 lt yağmur suyu. Bahçe sulamada her bir metrekare başına ve yıllara göre 40-60 lt yağmur suyu düşer.

YAĞMUR SUYU İHTİYACI HESAPLAMA

Örnek :

Yıllık yağış 800 mm = 800 lt/m2
Çatı akarı f = 0,75
Net çatı yüzeyi  = 120 m2
Yağış miktarı = Net çatı yüzeyi 120 m2 x yıllık yağış 800 lt/m2 x akar oranı f = 0,75

Yağış miktarı = 72.000 lt/yıl

Kişi = 4
Günlük tüketim = kişi başına 45 lt
Bahçe yüzeyi = 200 m2
Yağmur suyu gereksinimi = 4 kişi x günlük tüketim 45 lt x 365 gün + bahçe yüzeyi ölçümü 200 m2x yıllık tüketim 50 lt/m2

Yağmur suyu gereksinimi = 75.700 lt/yıl

g faktörü = ( 1-yağış miktarı 72.000 lt : yağmur suyu gereksinimi 75.700 lt x % 100 = % 4,9 < % 20

g = 0,05

Depolama gereksinimi = yağış miktarı 72.000 lt x g faktörü 0,05

Depolama gereksinimi = 3.600 lt

Öneri = 4.500 lt kullanım hacimli yağmur suyu toplama deposu.

AÇIKLAMALAR

Net çatı yüzeyi : Çatı oluğuna bağlı çatı projeksiyon yüzeyi.

Yıllık yağış : Yıllık yağış miktarı gerekli tablolara bakılmalı veya meteoroloji istasyonlarından sorulmalıdır.

Akar oranı f : f =0,5 sivri ve yassı çatı. f = 0,40 – 0,60 çakıl doldurmalı yassı çatı.

Faktör g : g = 0,05 şayet yağış miktarı yağış gereksiniminden +/- % 20 daha az olarak fark ederse, g = 0,03 – 0,05, şayet yağış miktarı yağış gereksiniminden +/- % 20 daha fala olarak fark ederse, g = 0,20 – 0,40 bahçe sulama işlerinde daha fazla kullanım ve mevsime göre değişen yağış miktarı oranları.