GÖKSALLAR İNŞAAT  PROJE YÖNETİMİ YAPIM UYGULAMA DANIŞMANLIK HİZMETLER

İnşaat alanına girecek tüm kurumsal firmalara ve şahıs yatırımcılara Göksallar İnşaat olarak İmar mevzuatı, mühendislik, mimarlık, inşaat,  yatırım, bilirkişilik vb gibi tüm konularda Kocaeli ve Marmara da çözüm ortağınız. Kocaeli İnşaat Danışmanlık hizmeti için bize ulaşınız
Şirketimiz bünyesinde bulundurduğumuz, alanında uzman İnşaat Mühendisi, Mimar, Jeoloji & Jeofizik Mühendislerimiz ve yılların  tecrübesi ile sizleri daima doğru yönlendirmekteyiz. Kocaeli de veya Marmara Bölgesinde konut ,fabrika villa otel, turizm yapıları endüstriyel yapılar yatırım maksatlı yapılar liman üst ve alt yapıları ,toplu konut kooperatif sahibi olmak isteyenlerin arazi seçimi ve alımı, proje tasarımı ve gerekli ruhsatlarının alımı ve söz konusu tasarımın gerçekleştirilmesi ile ilgili  danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Hizmetlerimizin bir kısmı aşağıda belirtilmiştir.

 

Proje Yönetimi

» Tasarıma Yönelik Hazırlık Süreci

– Yatırım yönetimi (1 ve 2 nolu işlem verilerine göre yapılacak projenin belirlenmesi)

– Ön proje ve konsept proje için ihtiyaç programının hazırlanması

– Proje ekibinin oluşturulması, yönteminin belirlenmesi

– Proje hazırlanmasındaki disiplinlerin belirlenerek ekip alternatiflerinin hazırlanması, teklif alınması

– Bütçenin belirlenmesi

» Tasarım ve İhale Yönetimi

– Mimari tasarım projelerin yönetimi ve kontrolü

– Taşıyıcı sistem tasarım projelerinin yönetimi ve kontrolü

– Mekanik sistem tasarım projelerinin yönetimi ve kontrolü

– Elektrik – elektronik sistem tasarım projelerinin yönetimi ve kontrolü

– Keşif özetlerinin hazırlanması yönetimi ve kontrolü

– İhale yönetimi

– Ana planın hazırlanması

 

» Yapım-Uygulama Yönetimi

– İnşaat teknolojisi ve metodunun değerlendirmesi

– Ana ve detay iş programının hazırlanması

– Bütçenin yönetimi ve kontrolü

– İş akitlerinin-sözleşmelerin yapılması ve yönetilmesi

– Şantiye ekibi ve proje ekibinin eş güdümü için yönetim planı hazırlanması ve kontrolü

– Taleplerin değerlendirilmesi

– Malzeme listelerinin hazırlanması ve temini

– Kaliteli imalat temini için kontrol hizmetleri ve periyodik raporlama

– Hak ediş kontrol ve yönetimi, bütçe takibi

– Teknik danışmanlık ve süreç raporlaması

– İnşaat seviye tespitleri ve kabul işlemlerinin yürütülmesi, tamamlanması

– İnşaatın tamamlanması ve tesliminin planlanması ve son hak ediş raporlarının kontrol ve takibi

– Kabul işlemlerinin yürütülmesi ve eksikliklerin raporlanarak tamamlanmasının temini

 

Teslim Sonrası Yönetimi

– Yapıların bitirilerek iskan ve işletmeye alınması için gerekli yasal işlemlerin yürütülmesi

– İşletmeye alma ve devir işlemleri yönetimi

– Bakım ve işletme yönetimi

– Getiri-kazanç yöntemlerinin belirlenmesi-kiralama ve satış

– Belirlenen kazanç yönteminin planlanması ve yönetilmesi

 

Yatırım Yönetimi

» Faaliyet için Konum / Arsa Geliştirme

 

– Faaliyetin yapılacağı gayrimenkulün tespiti için fizibilite raporları, etkin ve verimli kullanım analizi raporları, yer seçme ve belirleme raporlarının hazırlattırılması

– Onaylı imar planı ve/veya 5000 ölçekli nazım imar planına göre değerlendirme ve ilgili yerel belediyeler ile görüşülerek alternatifler geliştirme

– Fonksiyon şeması oluşturularak ön kabullere yönelik ön proje ve kütle tasarımlarının yaptırılması

– Bütçenin belirlenerek buna göre kaynak araştırmalarının yapılması

– Piyasa verilerinin değerlendirilmesi ve yatırıma göre analizlerinin yapılması

– Tasarım programı yapılarak yatırımla ilgili akış şemasının oluşturulması

– Fizibilite çalışmasının gerçekçi varsayımlar ile sonuçlandırılması ve değerlendirme raporu hazırlanması

 

» Finansman Kaynaklarının Analizi

– Gayrimenkul danışmanlarımızdan kaynak yaratıcı taşınmaz verilerinin analizlerinin yaptırılması, değerleme raporlarının temini

– Kredi temin edilebilecek kuruluşların koşul ve destek derecelerinin tespiti, raporlanması ve maliyet analizlerinin yapılması

» Tasarım ve Uygulama / İnşaat Süreci (Proje Yönetimi)

 

– Tasarım (proje) mimar ve mühendislerinin belirlenmesi

– Tasarım ile ilgili talep ve ihtiyaç programının belirlenmesi

– Tasarımın alternatifli olarak hazırlanması, detaylı ve açıklayıcı bir sunum hazırlanması

– Yatırımın tarafları yönetiminde faaliyet gösterecek proje yönetim ofisinin oluşturulması

– İhale işlemine yönelik projenin zamanlama akışlarının belirlenmesi

– Kademeli olarak ihale işlemlerinin yapılması için vasıflı firmaların belirlenmesi, ihale işlemi için açık ve/ veya kapalı davet ile ihale işleminin tamamlanması

– Zamanlama akışına göre projelendirme ve yapım işlerine proje yönetim bürosu takibinde devam edilmesi

– Yapıların bitirilerek iskan ve işletmeye alınması için gerekli yasal işlemlerin yürütülmesi

– Yatırımın özelliğine göre nihai–satış, kiralama, işletmeci temini-işlemlerin eş güdüm ile sonuçlandırılması