ÇATI ISI YALITIMI NEDİR

Yapılan araştırmalar neticesinde çatılardan kaynaklanan ısı kayıplarının %20-25 arasında olduğu tespit edilmiştir. Binaların çatılarından kaynaklanan ısı kayıplarını engellemek, insanların daha sağlıklı ve konforlu yaşam alanları oluşturmak adına çeşitli ısı yalıtım malzemeleri ile yapılan yalıtım işlemlerine çatılarda ısı yalıtımı denilmektedir.

ÇATI ISI YALITIMININ FAYDALARI

Çatı yalıtımı kış aylarında artan ısı kayıplarını, yaz aylarında ise artan ısı kazançlarını engelleyerek hem ülke hem de bireysel ekonomiye katkı sağlamaktadır.

Bina içerindeki sıcaklığı dengeleyerek terleme küflenme gibi insan sağlığına zarar veren olumsuzlukları engelleyerek konfor şartlarının devamlılığını sağlamaktadır.

Isı yalıtımının yanında ses yalıtımı da sağlayacağı için dış ortamdan gelen gürültüleri de engelleyerek huzurlu mekanların oluşturulmasına katkı sağlar.

Doğru malzeme seçimi ile yaşadığımız mekanlarda yangın güvenliğini sağlamaktadır.

ÇATI ISI YALITIM MALZEMELERİ

Çatılarda yapılacak ısı yalıtım uygulamaları ve kullanılacak izolasyon malzemeleri çatı türlerine göre değişiklik göstermektedir. Çatı yalıtımında kullanılan malzemelerin kalınlıklarını ısı iletim katsayısı ve dış ortam sıcaklığı etkilemektedir. Genellik kullanılan malzemeler ve özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ürün Isı İletkenlik Grubu Buhar Difüzyon Direnç Faktörü En Yüksek Kullanım Sıcaklığı UV Dayanımı Yanıcılık Sınıfı Kullanım Amacı
Camyünü 0,035-0,050 1 250 + A – Yanmaz Isı ve Ses Yalıtımı,Yangın Güvenliği,Titreşim Sönümleme
Taşyünü 0,035-0,050 1 750 + A – Yanmaz Isı ve Ses Yalıtımı,Titreşim Sönümleme
Ekstrüde Polistren 0,030-0,040 80/250 75 – B1 – Zor Alevlenici Isı Yalıtımı
Ekspande Polistren 0,035-0,040 20/100 75 – B1 – Zor Alevlenici B2-Normal Alevlenici Isı Yalıtımı
Poliüretan 0,020-0,040 30/100 110 – B1 – Zor Alevlenici B2-Normal Alevlenici Isı Yalıtımı

ÇATI TİPLERİNE GÖRE ISI YALITIM NASIL YAPILIR

DÖŞEME ÜSTÜ ISI YALITIMLI ÇATI

Bu tür çatılar soğuk çatı olarak adlandırılmaktadır. Mineral yün esaslı şilteler döşeme üzerine serilerek uygulanabilir. Bu tip izolasyon malzemelerinin yük taşıma kapasitesi olmadığı için üzerine ağırlık gelmemeli ve yürünmemeli, eğer yürünmesi gerekiyorsa kadronlar üzerinde yürüme yolları yapılmalıdır. Çatı arasında kullanılacak malzemelerin üzerine yük gelecek ise şilte ürünler yerine levha tipi ürünler kullanılmalıdır. Yalıtım tabakası, şap uygulaması ile koruma altına alınmalıdır.

MERTEK ARASI VEYA MERTEK ALTI ISI YALITIMLI ÇATI

Çatı havalandırması mertek aralarında gerçekleşir. Yalıtım tabakasının mertek arasında bulunması halinde çatı kesitinin kalınlığı azalmış olur. Kullanılacak şiltelerin bir tarafı alüminyum folyo ile kaplanmış ve folyo kenarlarında 5 cm tespit mesafesi bulunmalıdır. Şilteler, folyolu yüzeyleri sıcak tarafa bakacak şekilde yerleştirilerek, tespit paylarından merteklere çivilenerek ya da zımbalanarak uygulanır. Çatı ısı izolasyonu uygulaması alçı plaka ya da lambri tavan kaplamalarının uygulanması ile tamamlanır.

MERTEK ÜSTÜ ISI YALITIMLI ÇATI

Yapılacak ısı yalıtım uygulamasının üzerine su kesici örtü ve örtünün üzerine eğim yönünde suyun boşaltılmasını sağlayacak latalar ve üzerine saçak yönünde kiremitlerin oturacağı latalar konulur. Isı izolasyonu tahtaların altında sürekli olabileceği gibi aralarında boşluk bırakmayacak şekilde de yerleştirilebilir. Yoğuşma riskinin bulunduğu durumlarda ısı yalıtım katmanının iç tarafına buhar kesici örtü uygulaması yapılmalıdır.

HAVALANDIRMASIZ ÇATILARDA ISI YALITIMI

Bu tip çatılarda taşıyıcı sistem ile örtü ve koruyucu tabaka arasında hava yastığı bulunmaz. Çatıyı oluşturan tüm tabakalar aralıksız ve ardışık olarak birbirinin üzerine oturur. Tüm sistem korunmadığı taktirde taşıyıcı yapı da genleşmelere açık olup ısınacağından bu tip çatılara sıcak çatı adı verilir. Teras çatılar ve düz damlar bu gruba girmektedir. Isı yalıtım tabakası taşıyıcının üst kısmında olması gerekmektedir. Isı köprülerinin engellenmesi için yalıtımın saçakların etraflarını sarması gerekir. Çatı kaplamalarının tespit işlemi su kesici örtüyü delmeden ya da sızdırmazlık contaları kullanılarak yapılır.

İÇ ISI YALITIMLI ÇATILARDA ISI YALITIMI

Çatı saçaklarının ısı izolasyonuna dolaşmasını engellemek ve iç mekanların daha kısa sürede ısıtılmasını sağlamak için ısı yalıtım tabakası çatı plağının alt tarafına uygulanabilir. Çatı havalandırması ve su tahliyesi plak üzerindeki mertekler yardımı ile yapılır ve üzerine çatı kaplamaları gelir. Fakat iç taratan buhar kesici örtü veya boya kullanılması gerekmektedir.

TERS ÇATILARDA ISI YALITIMI

Alışılagelmiş teras çatılarda ısı yalıtım tabakası su yalıtım tabakasının altında bulunmaktadır. Bunun nedeni, açık gözenekli izolasyon malzemelerinin suyla temas etmesi halinde ısı yalıtım kabiliyetlerini kaybetmesindendir. Kapalı gözenekli su geçirmez yalıtım malzemeleri olan extrüde polistren levhaların (XPS) ortaya çıkmasından sonra ters çatıların kesitlerindeki ısı tutucuların yerinin değişmesine sebep olmuştur. XPS levhalar su tutucu tabakanın üzerine yerleştirilmeye başlanmıştır.

ENDÜSTRİYEL YAPILARDA SANDVİÇ ÇATI ISI YALTIMI

Sandviç çatı sistemlerinin kalınlıkları bölgelere göre 6-14 cm arasında değişmektedir. Yeni yapılarda iki trapez levha arasına cam yünü şiltelerin veya hali hazırda kullanılan binaların çatılarının üzerine cam yünü şilte ve trapez levhanın sabitlenmesi ile uygulanabilir.

ÇATI ISI YALITIM FİYATLARI

Çatı ısı yalıtım fiyatları kullanılacak malzemelere ve çatı özelliğine göre değişiklik göstermektedir.