Kazı Ruhsatı

Kazı Ruhsatı Nedir, Nasıl Alınır

Konut yapımında “müteahhit yapım sözleşmesi” imzalanması ne kadar zorunlu ise aynı şekilde kazı yapmak için de “müteahhit sözleşmesi”de yapılması gerekir.

 

Kazı içinde teknik fenni sorumluluğa ihtiyaç vardır.

 

Müteahhitle inşaatınız için hali hazırda bir “müteahhit sözleşmesi” varsa ve SGK da işveren adına iş yeri dosyası ve esas işveren dosyası altında müteahhit iş yeri dosyası da açılmış ise bu kazıyıda içerir.

 

KAZI RUHSATI ALINMASINA AİT,BELGE AŞAMALARI

SGK da esas işveren adına iş yeri dosyası açılmış olması

SGK da esas işveren dosyası altında müteahhit iş yeri dosyası açılmış olması

Kazı yapılacak yerde yapı varsa; önce yıkım ruhsatı alınması ve yıkım gerçekleşmesi

Kazı hafriyatı dökülecek yerle sözleşmenin belediye’ye ibrazı

Kazı hafriyat kamyonları için; Vilayete müracaatla, trafik müdürlüğünden izin ve gün,saat, güzergah alınması

Kazı ruhsatı alınması

 

Lütfen,statik proje,yıkım,yıkım teknik fenni mesuliyet ve inşaat yapım teklifi almak için firmamıza ulaşınız