Kocaeli İnşaat İmar Durum Belgesi Nedir

İmar durumu belgesi (imar bilgi formu) arsanız hakkında temel ana bilgileri içermektedir.

İmar durumu belgesi (imar bilgi formu) arsanız hakkında genellikle şu ana bilgileri içermektedir:

İnşaat yapılıp yapılamayacağını,

Arsanızın yandaki parsellerle şuu’lu olup olmadığını,

TAKS taban alan katsayısını ( Binanızın arsaya oturum m2 ‘sini)

KAKS kat alan kat sayısını(Binanızın yapılabilir toplam m2 ‘sini)

Arsanızın bitişik yada ayrık nizam olduğunu, arsanız ayrık nizamsa, arsanızın ön bahçe, arka bahçe ve yan bahçe mesafelerinizi

Arsanızın ticari ya da konut ruhsatlı bölgede olup olmadığını,

Arsanızda yola terk olup olmadığını,

Arsanıza tevhit *(Birleştirme) gerekip gerekmediğini,

Arsanızda ifraz ** (ayırma) gerekip gerekmediğini,

Maksimum (h) bina yüksekliğinizi

Zemin emniyet bilgilerini (UA: Uygun alan, UOA :Uygun olmayan alan)

Arsanızın eni, boyunu

Su basman yüksekliğinizi belirtmektedir

 

*İfraz (Ayırma): tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir

 

**Tevhit (Birleştirme), tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir tapuya bağlanarak, tek bir parsel halini almasıdır.