Kaba İnşaat

Kocaeli Hafriyat ve Kazı Çalışmaları :0262 606 0767

Kocaeli Hafriyat ve Kazı Çalışmaları Hafriyat yani kazı imalatlarına başlamadan önce hafriyat ruhsatı, sigorta işlemleri,  hafriyat döküm izin belgesi vs. gibi (İlgili kurumlardan, belediyelerden istenilen evraklar hazırlanarak alınır.) gerekli işlemler yapılır ve izinler alınır.

Kocaeli Hafriyat ve Kazı Çalışmaları

Kazıya başlamadan önce dikkat edilmesi gereken bir husus ise projenin gerçekleştirileceği alan içerisinde bulunan mevcut temiz su, pis su, telekom, doğalgaz vs. gibi hatların planlarını, ilgili kurum veya belediyelerden alarak, kazı esnasında bu hatlara zarar verilmemesi için o bölgelerde kazı yapılırken dikkat edilmesi,  gerekirse mevcut şebeke hatlarının yerlerinin özenle belirlenip işaretlenmesi ve her türlü önlemlerin alınması gerekir.

Kocaeli Kato saat ücretleri, İzmit Kepçe saat ücretleri, Kocaeli Kamyon sefer Ücreti, İzmit temel hafriyat m3 fiyatları, Kocaeli Kazı yapan firmalar

Hafriyat kazı ruhsatı alndıktan sonra yapılabilinir.

Hafriyat ciddi bir mühendislik bilgisi ve deneyimi işidir.Bu sepeble hafriyatın bir kazı planı çerçevesinde inşaat mühendisi nezareti ve sorumluluğunda yapılması gerekir.

Kocaeli Kazı ve Hafriyat Yapımı : 0262 606 0767

Kocaeli Kazı ve Hafriyat Yapımı Çok çeşitli kazı teknikleri ve yöntemleri vardır. Hafriyat alınırken; yan bina devrilmeleri, yan binanın temellerine verilebilecek zararlar, yol çökmeleri,alt yapı tesisatlarına verilebilecek zararlar için gerekli önlemler alınarak bir plan dahilinde ve gerekiyorsa da iksa, palplanj, yatay ve düşey fore kazıklarla oluştulan betonarme perdelerle bir havuz içinde hafriyat alınır.

Kazı sırasında;

Kazı ruhsatı sahibinin,kazı esnasında oluşabilecek zararlar dolayısıyla,telafi edilemez can ve mal kayıplarına, tazminat davalarına maruz kalmaması için;

Kazı için İnşaat all risk sigortası tavsiye edilir.

Kazı alanında canlı bulunmadığının son kontrollu yapılmalıdır.

emniyet şeritlerinin çekilerek, çevre emniyet tedbirleri alınması gereklidir.

azı harfiyat kamyonlarının kazaya meydan vermemesi için, kazıdan sorumlu teknik bir kişinin, işin başında olması gereklidir.

İkaz ve uyarı iş güvenliği tabelaların konulması gereklidir.

Bitişik binalara, bitişik bina temellerine, doğal gaz, su, elektrik hatlarına, tretuara ve yola zarar vermeyecek şekilde kazı yapılmalıdır.

Kazılacak zemin hakkında önceden bilgi edilerek olası temelden çıkacak suyu tahliye edecek motopomplar hazır bulundurmalıdır.

Temelden su çıkması ve motopomplarla dejarj yapılabileceği düşünerek anında müdahale ile zemin ıslahı yapılabilecek hazırlıkta olmalıdır.

Kazı bittikten sonra

1-Kazı bittikten sonra kazı alanı emniyet şeritleriyle değil, kalıcı prefabrik duvarlarla çevrilmelidir.

2-Prefabrik,kazı duvarına, kilitlenebilir araç ve yaya kapısı yapılmalıdır.

3-Prefabrik,kazı duvarına tekrar İkaz ve uyarı iş güvenliği tabelaların konulması gereklidir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu