Kocaeli kandıra taşı

Kocaeli Taş Duvar Uygulamaları – Kocaeli taş duvar işçilikleri, Kocaeli de malzeme ve işçilikli taş duvar fiyatları, taş duvar yapan ustalar, Taş duvar yapan şirketler, Taş duvar çeşitleri, taş duvar taş çeşitleri, Taş duvarda kullanılan taşlar, Taş duvar yapım teknikleri, Taş duvar şartnamesi

1. Moloz Taş Duvarlar

  • 2. Kaba Yonu Taş Duvarlar
  • 3. İnce Yonu Taş Duvarlar
  • 4. Kesme Taş Duvarlar

Moloz Taş Duvarlar: Taş ocağından çıkartılan taşların hiçbir işlem yapılmadan kullanılmasıyla oluşturulan duvar türüdür (Şekil VI.6.). Harçsız moloz taş duvar (kuru duvar): Yük taşımayan bahçe ve çevre duvarları istinat duvarları fosseptik ve su kuyusu duvarları ile ağırlık duvarlarında uygulanır. Harçlı moloz taş duvar: Temel, bodrum ve normal kat duvarlarında, çevre ve istinat duvarlarında uygulanır.

Moloz taş duvarlarda genel yapım kuralları şunlardır: – 1 m2 duvar yüzeyinde 15 ten fazla taş bulunmamalı, eşit aralıklarla dağıtılmış en az iki bağlantı (kenet) taşı olmalıdır. –

Taş yüzeyleri mümkün olduğunca birbirine dik ve görünen yüzeye dik 5.00 cm.  kısmı düzeltilmiş olmalı, çukurluklar olmamalıdır. İç yüzeylerde derz kalınlığı 3.00 cm.  geçmemelidir. Kaba Yonu Taş Duvarlar: Yüzeyi sıvanmayacak cephe duvarları ile çevre ve istinat duvarlarında uygulanır.

Cepheden görünen yüzey kabarıklıkları 3.00 cm. geçmemeli, boyut olarak taşların yüksekliği 20 genişliği 30 derinliği de 25 cm. civarında olmalıdır – Derz kalınlığı en çok 2.00 cm. olmalıdır. Taş sıraları arasındaki yükseklik farkı 1 / 5 i geçmemeli düşey derz aralarındaki uzaklık en az 10.00 cm. olmalıdır .

Oldukça az görülen, işçiliği pahalı, derz kalınlıkları 1.00 cm.  geçmeyen, derinlikleri duvar kalınlıklarına eşit, birbirlerine geçmeli ya da metal bağlantı gereçleriyle bağlanan ve el araçlarıyla, makinelerle kesilerek işlenen duvarlardır. Kesme Blok Kaplama Taş Duvarlar: Arkalarındaki kârgir duvarlarla birlikte örülen kenarları düzgün ve gönyesinde kesilerek uygulanan ve işçiliği kesme-blok taş duvarlardakinin aynisi olan yapımı pahalı duvar tipidir. Bunlarda da taş kalınlık ve yükseklikleri 15.00 cm. en fazla iki derz arası 10.00 cm. den çok olmalıdır.

Yığma taş duvarlar nasıl olmalı
Yığma taş duvarlar, taşların doğal şekillerini kullanarak oluşturulan bir duvar yapısını ifade eder. İşte yığma taş duvarlarının oluşturulması için dikkate almanız gereken bazı önemli faktörler:

Taşların Seçimi: Yığma taş duvarlarını yaparken, dayanıklı ve uyumlu taşları seçmek önemlidir.

Genellikle kaba yüzeyli taşlar tercih edilir, çünkü bu taşlar daha iyi bir tutuş sağlar. Taşların boyutları ve şekilleri de çeşitlilik gösterebilir, ancak taşların birbirine uyumlu olması ve istikrarlı bir yapı oluşturabilmesi önemlidir.

Temel Hazırlığı: Duvarın temelini sağlam bir şekilde oluşturmak önemlidir.

Yığma taş duvarlar için temel genellikle beton ya da harç kullanılarak yapılır. Temel, duvarın üzerine gelecek yükü taşıyabilecek kadar sağlam olmalıdır.

Harç Kullanımı: Yığma taş duvarlarında harç, taşları bir arada tutmak ve ekstra dayanıklılık sağlamak için kullanılır. Harç, taşların arasına sürülerek taşların birbirine yapışmasını sağlar. Harç seçimi ve uygulaması, duvarın dayanıklılığını etkileyebilir. Genellikle kum, çimento ve su kullanılarak harç hazırlanır.

Taşların Yerleştirilmesi: Taşları yerleştirirken, dikkatli bir şekilde düzenlemek önemlidir. Taşların birbirine iyi oturması ve boşluk bırakmaması gerekmektedir. İyi bir oturum sağlamak için taşların düzgünce yerleştirilmesi ve harçla desteklenmesi gerekmektedir.

Denge ve İstikrar: Yığma taş duvarların sağlam olması için denge ve istikrar önemlidir. Taşların düzgün bir şekilde yerleştirilmesi ve sıkıca harçlanması, duvarın dayanıklılığını artırır. Ayrıca duvarın her iki tarafında da eşit yük dağılımı sağlamak önemlidir.

Drenaj: Duvarın alt kısmında drenaj sağlamak, su birikintisi ve zararlı nem oluşumunu engeller. Duvarın altına drenaj boruları yerleştirilerek suyun tahliye edilmesi sağlanabilir.

Profesyonel Yardım: Yığma taş duvar yapımı, uzmanlık ve deneyim gerektirebilir. Özellikle büyük ve yüksek duvarlar için bir uzmana danışmak ve profesyonel yardım almak güvenlik ve doğruluk açısından önemlidir.

yığma taş duvar yapımı süreci karmaşık olabilir ve uygun ekipmanların kullanılması gerekebilir.

Büyük ve karmaşık projeler için profesyonel yardım almak, güvenli ve sağlam bir duvarın oluşturulmasını sağlayabilir.

Ayrıca, yerel yapı yönetmeliklerine ve inşaat standartlarına uygun hareket etmek önemlidir.

Bazı bölgelerde yığma taş duvarların yükseklik, dayanıklılık ve diğer faktörler açısından belirli kurallara tabi olabileceğini unutmayın.

Bu nedenle, projenizi başlamadan önce yerel yetkililerle iletişim kurmanız ve gereken izinleri almanız önemlidir.

Son olarak, yığma taş duvarlar zaman alıcı bir iş olabilir, sabır ve dikkat gerektirir.

Projeye başlamadan önce iyi bir planlama yapmak ve gerekli malzemeleri temin etmek önemlidir. Ayrıca, güvenlik önlemlerini alarak ve uygun koruyucu ekipmanları kullanarak çalışmanız gerekmektedir.

Yığma taş duvarlar doğal ve estetik bir görünüm sağlayabilen güzel yapılar olabilir.

Ancak, doğru teknikleri kullanarak ve uygun şekilde inşa etmek önemlidir.

Profesyonel destek alarak veya eğitimli bir inşaat ekibiyle çalışarak duvarınızı güvenli ve dayanıklı hale getirebilirsiniz.

Yüksek duvarlarda temel genişliği

Yüksek duvarlarda temel genişliği, duvarın yükünü taşıyabilmesi ve istikrarını sağlayabilmesi için önemlidir. Temel genişliği, duvarın yüksekliği, malzeme özellikleri, toprak koşulları ve yerel yapı yönetmeliklerine bağlı olarak değişebilir. İşte genel olarak temel genişliği için dikkate almanız gereken faktörler:

Yükseklik: Duvarın yüksekliği arttıkça temel genişliği de artırılmalıdır. Yüksek bir duvar daha fazla yüke maruz kalacaktır ve geniş bir temel, yükü daha iyi dağıtabilecektir.

Malzeme Özellikleri: Duvarın yapımında kullanılan malzemelerin özellikleri de temel genişliğini etkiler. Örneğin, yığma taş duvarlarda daha geniş bir temel gerekebilirken, betonarme duvarlarda daha dar bir temel kullanılabilir.

Toprak Koşulları: Temel genişliği, toprak türüne ve toprak koşullarına bağlı olarak belirlenmelidir. Örneğin, gevşek veya kumlu topraklarda daha geniş bir temel gerekebilirken, sağlam ve stabil bir zeminde daha dar bir temel kullanılabilir.

Yerel Yapı Yönetmelikleri: Yerel yapı yönetmelikleri, temel genişliği için minimum gereksinimler belirleyebilir.

Bölgenizdeki yapı yönetmeliklerini kontrol etmek ve buna göre hareket etmek önemlidir.

Profesyonel bir inşaat mühendisi veya mimar, duvarınızın özelliklerine ve yerel koşullara uygun bir temel genişliği hesaplaması yapabilir. Bu nedenle, yüksek duvarlar için bir uzmana danışmanız önerilir. Her durumda, duvarınızın sağlam ve istikrarlı olabilmesi için uygun temel genişliğinin belirlenmesi önemlidir.

Yüksek duvarlarda temel genişliğini belirlerken aşağıdaki faktörleri de dikkate almanız önemlidir:

Zemin Araştırması: Zeminin taşıma kapasitesi ve stabilitesini belirlemek için zemin araştırması yapılması önemlidir. Bu araştırma, toprağın taşıma gücünü, su tablası seviyesini ve zeminin kayma eğilimini değerlendirmenize yardımcı olur.

Zemin araştırması sonuçları, temel genişliğinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

Yatay Yük Dağılımı: Yüksek duvarlarda, temel genişliği yükün yatay olarak dağılmasını sağlayacak şekilde belirlenmelidir. Yükseklik boyunca temel genişliği artırılarak, yükün zemine daha geniş bir alanda yayılması sağlanır.

Zeminin Donma Derinliği: Eğer yaşadığınız bölgede don olayları meydana geliyorsa, zeminin donma derinliği göz önünde bulundurulmalıdır.

Zeminin donma derinliği, temelin derinliği ve genişliği üzerinde etkili olabilir. Zeminin donma durumu, temel genişliğinin ve derinliğinin doğru şekilde belirlenmesi için dikkate alınmalıdır.

Mühendislik Hesaplamaları: Yüksek duvarlar için genellikle mühendislik hesaplamaları kullanılır.

Bu hesaplamalar, duvarın yüksekliği, taşıma kapasitesi, zemin özellikleri ve diğer etkenler göz önünde bulundurularak temel genişliğini belirler. Bir mühendis, yapılan hesaplamalara dayanarak uygun temel genişliğini sizin için belirleyebilir.

Temel genişliğini belirlerken güvenlik, dayanıklılık ve stabilite önemlidir.

İnşaat projenizde yüksek bir duvar yapmayı düşünüyorsanız, bir mühendis veya mimardan profesyonel danışmanlık almanız güvenli ve sağlam bir temel oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

 

Taş duvar, taşların birbirine kenetlenmesi veya harçla

Taş duvarlar, bahçe duvarları, bina duvarları, şömine duvarla

Taş istinat duvarı ise, taş duvarların bir çeşididir. Taş istinat duvarı, yükseklik farklılıklarını dengelemek için araziye kazılıp doldurulan bir yapıdır.

Taş istinat duvarının amacı, yamaçlarda veya eğimli arazilerde toprağın kaymasını veya çökmesini önlemektir,

Taş istinat duvarları, hem doğal hem de yapay taşlardan yapılabilir2. Taş istinat duvarları, hem kuru üst üste dizme (dry-stack) hem de harçla yapıştırma (mortared) yöntemleriyle yapılabilir,

Taş duvar ve taş istinat duvarı yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 

Malzeme seçimi: Taş duvar ve taş istinat duvarı yapmak için uygun malzemeleri seçmelisiniz. Malzeme seçimi yaparken, taşların boyutu, şekli, rengi, dokusu, dayanıklılığı gibi özellikleri dikkate almalısınız

Ayrıca taşların maliyeti, bulunabilirliği ve işlenebilirliği gibi faktörleri de göz önünde bulundurmalısınız

Malzeme seçimi yaparken ayrıca harç (eğer kullanacaksanız), kum, çakıl, drenaj borusu gibi yardımcı malzemeleri de belirlemelisiniz

Zemin hazırlığı: Taş duvar ve taş istinat duvarı yapmak için zemini hazırlamalısınız.

Zemin hazırlığı yaparken, duvarın yerini belirlemeli ve işaretlemeli, zemini düzleştirmeli ve sıkıştırmalı, gerekirse temel kazısı yapmalısınız

Zemin hazırlığı yaparken ayrıca zeminin taşıma kapasitesini ve drenaj durumunu da kontrol etmelisiniz.

Duvar inşası: Taş duvar ve taş istinat duvarı yapmak için duvar inşasına başlamalısınız.

inşası yaparken, en büyük ve düzgün taşları temel olarak kullanmalı, taşları sıkıştırarak veya harçlayarak üst üste dizmeli, aralarındaki boşlukları küçük taşlarla doldurmalısınız. Duvar inşası yaparken ayrıca duvarın yüksekliğini, eğimini (istinat duvarlarında), düzgünlüğünü ve sağlamlığını da kontrol etmelisiniz.

Duvar bitirme: Taş duvar ve taş istinat duvarı yapmak için duvar bitirmeye geçmelisiniz.

Duvar bitirme yaparken, duvarın üst kısmını düzgün ve geniş taşlarla kaplamalı, harç kullanmışsanız fazlalıkları temizlemeli, duvarın arkasını drenaj borusu ve çakıl ile doldurmalısınız.

Duvar bitirme yaparken ayrıca duvarın görünümünü, dayanıklılığını ve korunmasını da sağlamalısınız.

Taş duvar ve taş istinat duvarı yapmak için yukarıdaki adımları takip edebilirsiniz. Bu adımlar size genel bir rehberlik sunabilir.

Ancak her projenin kendine özgü şartları ve gereksinimleri vardır. Bu nedenle taş duvar ve taş istinat duvarı yapmak için profesyonel bir mimar veya mühendis ile çalışmanızı tavsiye ederim.

 

 

 

Kocaeli’de taş duvar yapımı ve işçilikleri oldukça yaygındır. Genellikle doğal taşlar kullanılarak yapılan duvarlar, hem estetik bir görünüm sunar hem de dayanıklı bir yapıya sahiptir. Taş duvar yapımı için öncelikle uygun taşların seçilmesi ve düzgün bir şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu işlem genellikle deneyimli taş ustaları tarafından gerçekleştirilir.

Kocaeli’de taş duvar yapımı ve işçilikleri hakkında daha detaylı bilgi almak için şehirdeki taş ustalarıyla iletişime geçebilir veya internet üzerinde araştırma yapabilirsiniz. Ayrıca, yapılan projelerin fotoğraflarını ve referansları inceleyerek de fikir edinebilirsiniz.

Kocaeli Taş Duvar Yapımı ve İşçilikleri hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz:

Kocaeli Taş Ustaları
Kocaeli Taş Duvar Projeleri