Betonarme kaba inşaat nasıl yapılır?

Konumlama ve hafriyat bilgisi:

Öncelikle alanda topografik bir çalışma yapılır. Konumlama sahaya çakılacak kazıklar ile ortaya konur. Bu kazıklar doğrultusunda eğer gerekiyorsa, temel için kazı veya dolgu çalışmaları yapılır. Böylece temel zemini elde edilmiş olur. Bu işlem iş makineleri ile yapılır. Zemin aynı zamanda sıkıştırılmalı ve olası oturmalar minimum düzeye indirmelidir.

Temel Zemini İnce Tesviyesi:

Ülkemizde bu daha çok el işçiliği ile yapılır. Temel zemini, önceki başlıkta ifade edildiği gibi kabaca, iş makineleri ile hazırlanmıştı. Elde edilen bu zemin, kazma, kürek ve tırmık ile ince olarak tesviye edilir ve temele hazır hale getirilir.

Temel yalıtımı:

Bu aşama malesef çoğu yerde ihmal edilir ve bundan dolayı bodrum katta yalıtım sorunları yaşanır. Ancak doğrusu, temel yapılmadan önce onun yalıtımını sermektir. Böylece, ileride telafisi imkansız bazı sorunların yaşanmasının da önüne geçilmiş olur.

Temel Kalıbının Hazırlanması:

Temel kalıbı projede öngörüldüğü şekliyle hazırlanır. Temel kalıbında hata yapmamak önemlidir. Esas itibariyle, sonda görülen ölçü hatalarının büyük kısmı ya temelden, yada temel hafriyatından kaynaklanırlar. Bu nedenle bu iki aşamada ölçülere azami dikkat gösterilmelidir. Temel hatasız olursa, sonraki aşamalar da bunun devamı olacağından, kendiliğinden doğru şekilde çıkacaktır.

Temel Donatıların Bağlanması:

Takip eden aşama budur. Temel donatıları, aynen temel kalıbı gibi çok önemlidir ve bu konuda yapılan hataların telafisi, maliyeti yüksek işlerdir. Bu nedenle, telafiye gerek kalmayacak şekilde dikkatle ve doğru yöntemlerle bu işi yapmalıdır.

Temel Betonunun Dökümü:

Temel betonu, hazırlanmış kalıba dökülür. Bu aşamada dikkat edilecek hususlar, mikserin beton dökmeye uygun şekilde yolunun yapılmasıdır veya pompanın yetişebileceği noktaya kadar bir yol yapmaktır.

Temel kalıbının sökümü ve kat çıkılması:

Temel kalıbı sökülmesi işleminin akabinde, kat donatılarının bağlanması ve kalıp işlemi eş zamanlı olarak ilerler. İşlem kalıpla başlar ve kalıpla biter. Bir yüzeyin kalıbı yapılırken, diğer yüzeyden donatı bağlanır. Böylece kalıp kullanılarak donatının tek başına yükselmesi ve eğilmesi önlenmiş olur. Son olarak perde ve kolon kalıpları kapatılır ve döşeme kalıbına geçilir.