Kaliteli Çim Yetiştirmek İçin Dikkat edilecek Hususlar
1.         Çimlendirmek istediğiniz alanda bulunan tüm inşaat artıklarını ( tahta parçaları, çimento kalıntıları, tuğlalar vs. ) gömülü halde bulunan taş, kaya ve 4-5 cm den büyük tüm molozlardan temizleyiniz.
2.         Drenaj sorunlarını önleyecek şekilde kaba bir tesviye yaparak su birikmelerini önleyebilirsiniz. Bu işlem sırasında çukur kalan yerler doldurulmalı ve gerekli su akıntılarını sağlayacak olan eğimler verilmelidir. Çim eker gibi toprağın üstünü bir yada2 cm. kapatacak kadar Mümkünse mil kum yoksa 0,3 kum ve gübre serilmelidir.
3.         En az15 cm derinliğe batacak şekilde çapalama yapılmalıdır. Bu çapalama işlemi yıllık yabani otların bir çoğunu kontrol edecek,  alt tabaka toprağın gevşetilip havalandırılmasını ve üst tabaka toprakla daha iyi kaynaşıp köklerin daha rahat bir biçimde hareket edebilmelerine ve suyun daha rahat hareketine olanak verecektir. Ayrıca bu işlemin bir diğer yararı da toprak altında gömülü halde bulunan ve esasen alan dışına atılması gereken taş, moloz vs. nin de açığa çıkmasına ve temizleyebilmenize olanak sağlamasıdır
.4.        Toprağınızın, gerekiyorsa pH değerini düzeltmek için mevcut pH değerini öğrenmelisiniz. Asidik karakterdeki ( pH değeri 6 ve altında olan ) topraklar zirai kireç ilave edilerek geliştirilebilir. Ne türde ve ne kadar kireç ilave edilmesi gerektiği ise toprak analizinde ortaya çıkacak değerlere bakılarak bir uzman tarafından belirlenmelidir. Alkali topraklar ( pH değeri 7,5 ve üzerinde olan ) ise kükürt ve alçıtaşı ilavesi ile düzeltilmelidir ancak bu da yapılacak olan test sonuçlarına göre ve uzman bir kişi tarafından belirlenmelidir.
5.         Son kez ince ve detaylı bir tesviye yaparak toprağınızı düzleyin.
6.         Ağır sayılabilecek bir silindir yardımı ile toprağınızı sıkıştırın. Ortaya çıkacak olan çukur ve tümsekleri bir tırmık ile düzeltin ve mutlaka birkaç gün sulayın.
Alanınız gerek çim tohumu ekmek gerekse de rulo çim uygulamak için hazırdır. Bu şekilde üzerinde düşünülerek hazırlanmış ve ıslah edilmiş toprakta kesinlikle kaliteli, sağlıklı ve uzun dönemde az bakım gerektirecek, ve bununla beraber daha az gübre ve kimyasal ilaç ihtiyacı olan, daha az suya ihtiyaç duyacak olan sık dokulu, yeknesak bir çim dokusunu elde edebilirsiniz. Toprak hazırlığı için harcamış olduğunuz para ve zaman, size uzun yıllar boyunca ve yüksek bir getiri ile geri dönecektir.
Bahçelerinizde mutlaka hayvan gübresi kullanın. İnsanlık tarihi kadar eski olan tarım tarihinin ilk zamanlarından beri kullanılan hayvan gübresinin bahçenize faydaları anlatmakla bitirilemez. Suni gübrelerin geçmişi az olmasına rağmen yüksek ürün almak amacıyla kullanılması tarıma elverişli toprakları kısa sürede yok olma aşamasına getirdi. Henüz geç değil Siz üstünüze düşeni yapın, Doğa karşılığını verecektir.