inşaat yapım teknikleri
Kocaeli İnşaat Yapım Teknikleri Müteahhitliğin kısa bir tanımını yapacağım, öyleki aslında çok basit, müteahhitler mühendis ve mimarların hayallerini gerçekleştiren kişi ve kurumlardır, müteahhitler siz ne hayal ederseniz edin, “ödemesini yaptığınız takdirde” bazen gerekli teknolojiyi de icat ederek inşaatını yapacak, hayallerinizdeki yapıları gerçeğe dönüştüreceklerdir. Müteahhitlik, proje ve plana göre yapılır, ortada bir sözleşme olması şarttır, çünkü müteahhit demek işin taahhüt de bulunan demektir, yani söz tutan anlamına gelir, peki sözleşme olmadan taahhüt olur mu, olmaz. Mühendisler de müteahhit olabilirler, mimarlar da, önemli olan sözü tutarak, sağlam ve kaliteli yapı üretmektir. Tüm müteahhitlik ihtiyaçlarınız için mühendis müteahhitlerimize ulaşarak fiyat teklifi alabilirsiniz.
Temel Sistemleri ve Kalıp
Tünel Kalıp
Bu sistemde düşey taşıyıcıların tamamı rijit betonarme perde duvar olarak teşkil edilmektedir. Tüm yapılarda simetrik rijit betonarme perde yerleşimi uygulanarak yürürlükteki şartname hükümleri sağlanmıştır. Tünel kalıpta binanın taşıyıcı sistemi perde ve döşemelerden oluşur, Tünel kalıp sistemiyle bir dairenin duvarları ve döşemeleri yekpare olarak imal edilmektedir.Jet Graut + Radye Temel
Bina temelleri kazık temel sistemi olarak seçilmiş olup, her blok altında yapılan sondajlar sonucu hazırlanan raporlar dikkate alınarak 80 cm çapında 35 mt boyunda beton kazıklar imal edilerek, tüm üst yapı yükleri sağlam zemine aktarılmaktadır. Ayrıca zeminin daha da sağlamlaştırılması için, kazıklar arasında kalan zemine jet graut yöntemi ile beton enjekte edilerek 80 cm çapında 25 metre uzunluğunda beton kazıklar ile zemin iyileştirmeside yapılmaktadır. Oluşturulan bu taşıyıcılar üzerine radye olarak tanımlanan rijit temel sistemi uygulanmaktadır.
Çelik Yapılar ve Konstrüksiyon
Yerinde Hazırlanan Bağlantı Malzemeleri Bu tür bağlantı malzemeleri birbirine bağlanacak iki bitmiş bileşeni ya da malzemeyi belirli bir plastik kıvamdan geçerek ve daha sonra sertleşerek birbirine bağlarlar. Yerinde hazırlanan belli başlı bağlantı sistemleri, harç, tutkal, lehim ve kaynaktır. Tuğla, taş, betonarme, hazır eleman vb. kagir yapı eleman ve malzemelerinin birleştirilmesine genel olarak çimento harçları kullanılır. Tutkallar iki aynı ya da ayrı cins malzemelerin adezyon yoluyla birbirine yapıştırmakta kullanılan yapıştırıcılardır.

Yapışma mekanizması ya tutkalın içindeki çözücü malzemenin buharlaşması yada tutkalı oluşturan maddenin kimyasal reaksiyon sonucunda sertleşmesiyle gerçekleşir. Nispeten düşük sıcaklıkta eriyebilen kurşun kalay ya da bunların oluşturduğu alışımın ısı enerjisi yardımıyla eriyerek metal parçaların birleştirilmesine lehimleme denir.

Erimiş haldeki lehim difüzyon yoluyla yüzeyler arasına girer ve parçalarla alaşım yaparak bağlantıyı sağlar. Kaynak bağlantılarıyla iki veya daha çok metal parça çözülemeyecek şekilde birleştirilir. Kaynak sırasında eriyen malzeme birbiriyle karıştırılarak beraber soğuduğunda ancak aynı yada birbirine yakın malzemelerin kaynaklanması olanağı vardır.

Hazır Bağlantı Malzemeleri Belli başlı hazır bağlantı sistemleri, çivi, vida, perçin, kenet, kama, çivili plakalar ve civatalardır. Çivinin bağlama gücü çivi boyuna, çapına ve yüzey özelliklerine bağlıdır. Genellikle inşaatlarda ahşap malzemeyi birbirine bağlamakta kullanılırlar. Yüksek karbonlu demirden yapılan çiviler betonda, düşük karbonlu demirden yapılan çiviler ise ahşap birleşimlerinde kullanılır.

Ahşap vidaları iki ahşap parçanın tutkallı ya da tutkalsız şekilde birbirine bağlanmasında ve kargir kısımlara dubel yardımıyla yapılacak tespit işlerinde kullanılır. Sac vidaları, çelikten imal edilmiş olup üzerindeki yivler yardımıyla, söz konusu levhalara önceden açılmış daha küçük çaplı deliklerde kendi yivlerine uygun yuva açabilen bir bağlantı malzemesidir. Perçin yapmak için birbirine birleştirilecek parçalara perçin çapından 1 mm daha büyük bir delik açılır ve buraya yerleştirilen perçinin başsız olan tarafı özel bir çekiç veya makineyle yerine göre soğuk veya sıcak olarak dövülerek perçin başı oluşturulur.

Değişik yapı malzemelerinin birbirine bağlanması ve tespitinde metal kenetler kullanılır. Metal veya ahşap kamalar iki bileşeni, aralarında özel hazırlanmış boşluğa sokularak, sıkıştırma yolu ile veya özel dişleri ile tutunarak birleştirilirler. Çivili plakalar metal bir plakanın kesilmesi ve kesilen parçaların döndürülerek çivi haline getirilmesiyle oluşturulur ve ahşap bileşenlerin birbiri ile bağlanmasında kullanılır.

Civata ve somun sisteminin uygulanabilmesi için, birbirine bağlanacak parçalara önce yaklaşık 1 mm çapında bir delik açılır. Daha sonra, civata kafası altına bir pul yerleştirilerek sistem eklenecek parçalara geçirilir ve bu kez civatanın diş açılmış olan kısmına bir pul geçirilerek civata kafası dönmemesi için bir anahtarla tutularak somunu sıkılırDuvarı şematik bir katmanlaşma modeli olarak ele alarak bileşenlerini; taşıyıcı gövde bileşeni, yalıtımlar bileşeni, dış kaplama bileşeni, iç kaplama bileşeni olarak tanımlamak olanaklıdır.

Duvarın temel bileşeni olan, gövde bileşeninde söz konusu olan yapı sistemleri; örme sistem, panel sistem, iskelet sistem ve yerinde dökme sistem olarak sınıflandırmak olanaklıdır[6] Farklı duvar gövdesi yapı sistemleri, çelik taşıyıcı sistem ile bütünlenmesinde, karakteristik özelliklerine bağlı olarak farklı birleştirme tekniklerinin kullanılmasını gerektirmektedir. Tuğla, gaz beton blok gibi birimsel malzemeler ile oluşturulan örme sistemde, duvar esas olarak, çelik taşıyıcı sistem tarafından taşınan döşeme üstünde oluşturulmaktadır. Prefabrike, betonarme veya metal sandviçten oluşturulan panel sistemde duvar, çelik kolon, kiriş veya döşemeye tutturulabildiği gibi, ikincil bir taşıyıcı sisteme de uygulanabilmektedir.

Metal veya ahşap çubuklardan oluşturulabilen iskelet sistemde bu bileşenler doğrudan, bina taşıyıcı sistem olan çelik kolon, kiriş ve döşemeye tutturularak ikincil bir taşıyıcı sistem meydana getirilmektedir. Çelik taşıyıcı sistemle ender olarak birlikte kullanılan yerinde dökme betonarme sistem ise bağımsız olarak uygulanmaktadır. Dış duvarın çelik kolona bir araya gelişinde üç farklı konumsal seçenek söz konusudur. Duvar kolona göre; önde, ortada veya arkada olabilir. Dış duvar elemanları taşıyıcı sistemle birleştirilirken birleşim yerleri nem ve hava akışından korunmalı, ısı ve ses yalıtımı ve yangın dayanımı yönünden irdelenmeli ve ona göre tasarlanmalıdır..

Standard bir İnşaat Prosedürü
Standard bir inşaat için, betonarme diyelim prosedür şöyle işleyecektir; betonarme inşaat süresince statik proje tecrübesine sahip inşaat mühendisleri istihdam etmektedir. Ayrıca kendi bünyesindeki İç Mimarlık ve Mühendislik kadrosu ile binaların inşasındaki tüm detayları uygulama projesi olarak hazırlamaktadır. Bu sayede, proje uygulanmadan önce görülmüş, olası istek ve aksaklıklar imalat aşamasından önce tespit edilmiş ve giderilmiş olur.

Bina iskeleti zemin etüdü yapıldıktan sonra bilgisayar ortamında, en son deprem yönetmeliğine uygun olarak radya Temel ve Taşıyıcı Perde Sistemli olarak projelen-dirilmektedir. Temel betonları polyester keçeli mebran ile Bohçalama işlemi yapıldıktan sonra Nervürlü Beton Çeliği kullanılarak yüksek nitelikli Hazır Beton ile oluşturulmaktadır. Ayrıca bina temelinin ve bodrum kat betonarme sisteminin zemin sularından dolayı zarar görmemesi için bina çevresine flexible drenaj hortumları konulmaktadır. Firma inşaat, betonarme yapımında azami dikkati göstermektedir. Her dökülen betonun yedi günlük mukavemet raporları alınıp uygun olması halinde bir sonraki katın betonu dökülmektedir.

Betonarme inşaat yapımı süresince Yapı Denetimi firması tarafından kontrol edil-mektedir. Statik projeye uygun olarak minimum C30 Hazır Beton dökülmektedir. Karayolları, Teknik Üniversite ve Kadıköy Belediyesi Beton Laboratuvarlarından alınan sonuçlar müşterilerimize ibraz edilmektedir. Binalarımızın katları arasında ses ve ısı geçirimsizliğini sağlamak için şap altına sert polistiren levha türü yalıtım malzemeleri kullanılmaktadır.

Normal katların dış cepheye bakan tuğla ve perde betonlarında iç-dış ortamların ısı farklılıklarını önlemek ve binaların iklim şartlarından dolayı yaşlanma etkilerini minimuma indirmek için mantolama tipi ısı izolasyonu uygulaması standart olarak yapılmaktadır. Dairelerimizde İGDAŞ yönetmeliğine uygun elektronik ateşlemeli hermetik özellikli kombi sistemli ısıtma çözümleri uygulanmakta ve TSE belgeli mamuller kullanılmaktadır. Binalarımızda uygulanan ısı ve ses izolasyonu sayesine alt ve üst dairelere kaçan ısı kayıpları önlenmekte ve mükemmel ısınma sağlanmaktadır.

Firmaların binalarında dünya markası asansörler kullanılmaktadır. (KONE-OTİS-SCHINDLER-EHA-AS) Altı kişilik 450Kg kapasiteli 1m/Sn sürate sahip asansörlerimiz, uygun imar yönetmeliğine ve ergonomi ölçülerine sahiptir. Binalarımızda bodrum ve kapalı garaja hizmet verecek şekilde tasarlanan asansörlerde, kapı ve kabin kaplama malzemeleri paslanmaz çelik-tendir. Ayrıca bina jeneratörleri asansörlerimizi 24 saat çalışır durumda tutacak şekilde yapılmaktadır.

Su tesisatında polipropilen plastik boru kullanılmakta, daire pis su ve yağmur olukları Avrupa normlarına uygun 3.2mm kalınlığında PVC borular ile projelendirilmektedir. Firma İnşaat, elektrik tesisatında can güvenliğine birinci derecede önem vermektedir. Binalarımızda topraklı ve çocuk emniyetli prizler kullanılmakta, daire elektriği kaçak akım röleleri ile güvence altına alınmaktadır. Elektrik tesisatı, TSE belgeli malzemelerle projelendirilmektedir. Bina bodrum katına monte edilen ana kumanda panosu şehir elektriğine ve jeneratöre uyumlu tam otomatik sistem olarak yapılmaktadır.

Binalarımızda Türk Telekom yönetmeliğine uygun olarak Kablolu TV hattı ve uydu anten tesisatı yapılmaktadır. ayrıca  her odaya TV prizi takılmaktadır. uydu yayınları için çatı ve daire arası gerekli alt yapı hazırlanmaktadır. Firma İnşaat binalarında her daire için en az 4 hat telefon tesisatı çekmekte. Odalar, salon ve mutfağa telefon prizleri takılmaktadır. Telefon kabloları çok telli özel telefon kablosu olarak projelendirilmektedir. Diafon için görüntülü armatürler monte edilmektedir.

Jeneratör tüm binalarımızda standarttır. Jeneratör kapasitesi, ihtiyaçlar için gereken güç hesaplanarak monte edilmektedir. Binalarımızdaki yangın güvenliği İstanbul İtfaiye Müdürlüğü ve imar yönetmeliğine uygun olarak projelendirilmektedir. Betonarme Yangın Merdiveni ve sahanlıklar güvenlik ve doğa koşullarına uygun malzemelerle kaplanmaktadır. Yangın ihbar sistemi ve yangın dolapları bina genelinde (Kapalı Garaj, Bina Girişi, Ara Katlar) yapılmaktadır.