Teknik danışmanlık neden gereklidir
Teknik danışmanlık neden gereklidir İnşaat, baştan sona yüzlerce prosedür gereken bir prosedür ve teknik hizmetler zinciridir. Doğru planlanmayan bir yatırım hedefine ulaşamayabilir. İnşaata başlama aşaması; ham projeyi bellekte doğru üretme ve yaratacağı katma değerini getireceği artıları, eksileri; inşaata başlamadan ön görebilmektir.

Bellekte yaratılan projeyi  teknik destek alarak hedefinizden sapmadan bitirebilmek ve hedeflenen  katma değere ulaşabilmek için ön görülmeyen aksamaların olmaması gerekir…

1.Zemin etüdü (Jeolojik rapor) olmadan alınan bir arsa veya yapılan bir kat karşılığı inşaat sözleşmesi temel fiyatlarını ciddi bir biçimde  değiştirebilir.

2.Bütçeye ve hedefinize uygun olmayan bir proje ve malzeme seçimi tüm hedeflerinizi saptırabilir.İnşaat bütçenizi ve ödeme planınızı önceden doğru olarak bilmeniz ve ek
ödemelerin olup olmayacağını,olacaksa ne kadar olacağını bilmeniz  gerekir.

3.Çok detaylı hazırlanmayan bir müteahhit sözleşmesi,müteahhid lehine; ek ödeme,fiyat farkı,müteahhid’in işi fesh etmesi gibi sonuçlar doğurabilir.

4. “İmar durumu belgesi” alınmadan müteahhidle yapacağınız; kat karşılığı sözleşmelerde;

·         İmar durum belgesinde daha fazla m2 çıkması durumunda; müteahhid lehine  daha fazla m2 alınmasına yol açabilir.

·         İmar durum belgesinde daha az m2 çıkması durumunda; müteahhid’in,size daha az m2  vermesine yol açabilir.

·         İmar durumu belgeniz yoksa;müteahhid yapı ruhsatını hiç alamayabilir.

5.  “Yapı ruhsatı alınmadan” müteahhid’le  yapacağınız  götürü usul yada birim fiyatlı sözleşme sonrası;

·         Yapı ruhsatında; daha fazla m2 çıkması durumunda;Müteahhid’in,sözleşme fiyatına ek olarak  daha fazla bedel istemesine sepeb olabilir.

·         Yapı ruhsatında; daha az m2 çıkması durumunda;  Müteahhid’in aynı fiyatla,daha az  m2 inşaat yapmasına  sepeb olabilir.

6.İşin projeye uygun yapılması ve olası değişiklikler halinde bunun işverenin kontrolluğu ve izniyle gerçekleşmesi gerekir.İş verenin izni; Müteahhid’in  işin teknik gereklilik  talebine yada işverenin estetik  kaygılarına dayanabilir. Müteahhid,bu değişiklikleri işverenle; (bu extra isteğin bedelini de içeren)  bir tutanak düzenleyerek  yapabilir. Bu durumda esas dikkat  edilmesi gereken nokta; yapı sağlığına ve görselliğine zarar vermeden ve iskan almayı da engellemeyecek değişikliklerin yapılmasına izin vermektir.

7.Tüm inşaat sözleşmelerinde,(İster kat karşılığı inşaat olsun,ister bedeli karşılığı olsun),tüm imalatlar,revizyonlar,sözleşme ekleri, işverenin yada işveren vekilinin   kontrolluğunda
gerçekleştirilmelidir. Bu kontrolluk teşkilatı;

·         Müteahhid’in sözleşme gereklerine uymasını,yapının iyi  bir mühendislik ve yapım hizmeti almasını,doğru malzemelerin doğru  şekilde  kullanılması

·         İnşaat yapım programlarına uyulması

·         Hak edişlerin düzenlenmesi

·         Müteahhid’le işveren arasında çıkabilecek ihtilaflarda,işveren temsilcisi olarak işveren lehine taraf olduğu için gereklidir.

8.İnşaatınızın bitiminde; Sosyal Güvenlik Kurumu, yapı sınıfına göre,Bayındırlık ve İskan bakanlığının yapı maliyetleri üzerinden belirlediği prim oranlarına göre; SGK primlerinin tamamını ödemenizi isteyecektir.Müteahhid’in sizin dosyanız altında iş yeri numarası alarak dosya açtırması ve SGK primlerini  yatırmış olması gerekmektedir.

9. Yapı ruhsatı  2 yıl içinde inşaata başlanmazsa veya  5 yıl içinde inşaat  ruhsatına uygun olarak bitirilmezse; ruhsat hükümsüz olacaktır. Bu durumda ruhsat yenilenmediği takdirde   inşaata izin verilmemekte, ayrıca kısmen yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılmaktadır.Yapı ruhsatı yenileme yoluna gittiğinizde bu arada yeni deprem yönetmelikleri gibi yapı yönetmeliklerinde değişimler oluşmuşsa,projelerinizin ve yapınızın da; bu yeni yönetmeliklere  göre revize edilmesi gerekecektir.

10. Projelere,teknik yönergeler,yönetmelikler ve kurallara harfiyen  uyulmayan imalatlar,tamamlanmayan SGK primleri,vergi borçlarınız iskan almanızı engelleyebilir.

11.İnşaat Muhasebesi hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir.

12.İmar durumunu öğrenme aşamasından,kat mülkiyeti kurulması ve ferdi iskana kadar geçen tüm aşamalar hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir.

TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMETİNİ KİMLER VEREBİLİR?      

Ömrü boyunca sadece inşaat yapan,sadece proje yapan,sadece kontrolluk yapan firmalar ;sadece konularında deneyimlidir.İnşaat prosedürleri ise bundan daha ayrı bir konudur.

Firmamız inşaat mühendisi kökenlidir.Firmamızın kurucusu,1999 (İDMMA) Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi Yıldız İstanbul,mezunudur.Kontrolluk da yapmıştır,projede yapmıştır ,anahtar teslimi üst yapı ve alt yapı inşaatları da yapmıştır ve hala bunları  yapmaya devam etmektedir. Bu sepeble; firmamız,  bu prosedür ve  teknik hizmetleri defalarca kendi adına gerçekleştirmiştir.Her aşamasını bire bir olarak defalarca yaşamıştır.

Sözleşmeler ne  kadar eksiksiz ve mükemmel olursa olsun,sözleşme ile sözleşmenin gereklilikleri adım adım takip edilmediği sürece sorunların oluştuğunu  görmüştür. Önemli olan nokta, iyi bir sözleşmeyle birlikte; işveren ve yüklenici yükümlülüklerin, bire bir sözleşme şartları ve sözleşme takvimine göre işin; fen kuralları,yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde sorunsuz yürümesinin sağlanmasıdır.

·         İnşaat başlamadan önce karar verme aşaması

·         Bütçeye göre proje tasarımı

·         Malzeme seçimi

·         Projenin Fiyatlandırılması

·         İnşaat yapım ruhsatı alma prosedür ve aşamaları

·         Maliyet Analizi

·         İnşaat bütçesinin yapılması

·         Teknik ve idari şartname yapılması

·         Müteahhit Seçimi

·         Müteahhit sözleşmesi yapılması

·         İnşaat sürecindeki prosedür ve işlem aşamaları

·         Kat karşılığı inşaat sözleşmesi

·         İşvren adına müteahhit sözleşmesinin takibi

·         İnşaat kontrolluk teşkilatı,hakediş

·         İskan , belge, prosedür ve işlem aşamaları   

Firmamız mühendisleri bu konularda  donatılmış,bu aşamaları defalarca yaşamış  deneyimli ve yetkin inşaat mühendislerinden oluşmaktadır. Firmamıza statik proje,
İnşaat,iç dekorasyon  yaptıracağınız gibi, inşaata karar verme aşamanızdan,iskan alınmasına kadar geniş bir yelpazede;Firmamızdan,müteahhitlik, mühendislik,teknik danışmanlık
hizmetlerinin tamamını yada bir kısmını ; saatlik, günlük yada inşaat yapım süresince,inşaat kontrolluk teşkilatı şeklinde de alabilirsiniz.